Wat zijn de symptomen van endometriose?

De symptomen zijn talrijk en variëren van patiënt tot patiënt. Omdat verschillende organen kunnen worden getroffen, variëren de symptomen sterk van de ene vrouw tot de andere. Maar soms zijn er helemaal geen symptomen en blijft de ziekte "stil".

In een vroeg stadium veroorzaakt endometriose tamelijk milde symptomen die na verloop van tijd (meestal tijdens de adolescentie) steeds intenser worden en soms zelfs ondraaglijk.

Er is echter niet altijd een verband tussen de intensiteit van de symptomen en de graad van ernst van de ziekte. Dit verklaart waarom uitgebreide of diepe vormen van endometriose niet per se erg pijnlijk zijn, en waarom weinig uitgebreide en oppervlakkige vormen soms zeer pijnlijk zijn.

Dysmenorroe (menstruatiepijn)

Dit is het eerste symptoom dat op endometriose kan wijzen. De menstruatie hoeft niet abnormaal pijnlijk te zijn, het is een fysiologisch fenomeen dat je moet toelaten om je activiteiten voort te zetten. Als dit niet het geval is en de pijn van de menstruatie groot en hevig is en tot school- of werkverzuim leidt, moet rekening worden gehouden met endometriose.

Spijsverteringssymptomen

Pijn bij ontlasting (vooral tijdens de menstruatie), bloed in de ontlasting (tijdens de menstruatie), constipatie, diarree (of een afwisseling van beide), ernstig ongemak, opgeblazen gevoel. Deze symptomen zijn waarschijnlijk te wijten aan de ontsteking van de endometrioseletsels.

Menorragie (zeer zware menstruatie)

Dit is een ander frequent symptoom van de ziekte.

Dyspareunie

Pijn tijdens het vrijen, vooral diep in de vagina.

Urinaire symptomen

Branderig gevoel tijdens het plassen, moeite met plassen (tijdens de menstruatie), frequente drang om te plassen tijdens de menstruatie.

Symptomen van reumatologische aard

Pijn aan heup of schouder (vooral rechts).

Longsymptomen (zeer zelden)

Als er tijdens de menstruatie pijn optreedt aan de rechterschouder of een ophoping van lucht (pneumothorax) of van bloed (hemothorax), is dat een teken van een aantasting van het middenrif, het borstvlies of de longen.

Onvruchtbaarheid

Endometriose wordt vaak gediagnosticeerd tijdens een onvruchtbaarheidsonderzoek. 30 tot 40% van de getroffen vrouwen kampt met een onvruchtbaarheidsprobleem.

Chronische bekkenpijn (overgevoeligheid van het bekken)

Het verschijnen van deze pijn is een keerpunt bij de ziekte. Deze pijn kan bijna permanent zijn, dag en nacht. Het is branderige pijn of pijn die op elektrische schokken lijkt en die ook zonder de menstruatie blijft bestaan. Deze pijn straalt uit naar het bekken, de onderbuik, de rug, de lumbale regio, de dijen. De pijn wordt vaak omschreven als ondraaglijk en leidt uiteindelijk tot werk- of schoolonderbrekingen. Diepe endometriose dringt de zenuwvezels van het kleine bekken binnen, in het geval van oppervlakkige endometriose is de oorsprong minder duidelijk.

Chronische vermoeidheid

Dit symptoom is meer een gevolg van alle bovengenoemde symptomen samen en de daaruit voortvloeiende pijn, waarmee vrouwen met endometriose worden geconfronteerd.

Bron: Wij willen de Mons Endometriosis Clinic bedanken voor het ter beschikking stellen van deze medische informatie.